Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. 

Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht aan de afdeling klantcontact door te geven.
Dit kan per e-mail, regulier post en/of telefonisch.
Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken
en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Indien u naar aanleiding van een bestelling of anderszins een klacht heeft kunt u dit aan ons kenbaar maken via e-mail: klantenservice@autotuningwinkel.nl of via de post (Koldingweg 17 A 9723 HL Groningen).

U ontvangt geen automatische ontvangstbevestiging. Wij vragen u om in de e-mail of brief zo duidelijk mogelijk de aard van de klacht te omschrijven. Fietsendrageronline.nl / Dakkofferonline.nl / Wieldoppen.nl / Automattenwinkel.nl | Onlinedakdrager.nl / Zonneschermauto.nl zal uiterlijk binnen 2 werkdagen reageren of contact met u opnemen om de klacht te bespreken.

Oplossing
Zowel Fietsendrageronline.nl, Dakkofferonline.nl, Wieldoppen.nl, Automattenwinkel.nl, Zonneschermauto.nl en Onlinedakdrager.nl als automattenwinkel.nl streven er naar altijd in samenwerking met de klant tot een oplossing te komen. Indien dit niet het geval is kunt u contact opnemen met de geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk. U kunt mailen naar: Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info. Deze commissie zal optreden als bemiddelaar en proberen een oplossing te bereiken. 

Geschillen (artikel 15 van de Algmene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk)

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   
 2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info.
   
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
   
 4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.
   
 5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.